Επιλογές

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

  • Τίτλος Έργου Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
  • Φάση Υλοποίησης
  • Δημοτική Κοινότητα / Γειτονιά
  • Διεύθυνση Δημαρχείο, Αθηνάς 63, Πλατεία Κοτζιά
  • Προϋπολογισμός 2,100,000 €

Αφορά στην υλοποίηση σχεδίου δράσης με στόχο την δημιουργία μεθοδολογίας και καλών πρακτικών για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων, καθώς και δικτύων  επιχειρήσεων για  την  εφαρμογή  δράσεων  ανάπτυξης/προώθησης   της  Εταιρικής  Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων σε Θεματικούς τομείς παρέμβασης που ενδεικτικά αφορούν:  α) Στη διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου (πχ Κόμβος Αλληλοβοήθειας του Δήμου Αθηναίων), β) Τη διασύνδεση, δικτύωση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων και δήμου στο τομέα του τουρισμού προωθώντας δράσεις που αναβαθμίζουν το τουριστικό μοντέλο της πόλης και ενισχύουν την επισκεψιμότητα προς όφελος της τοπικής οικονομίας, γ) Τη διασύνδεση, δικτύωση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων και δήμου στο τομέα του περιβάλλοντος προωθώντας δράσεις που αναβαθμίζουν την φιλική προς το περιβάλλον εικόνα της πόλης και δ) Στη διασύνδεση και συνεργασία των ιδιωτικών επιχειρήσεων με τις κοινωνικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να προωθηθεί ένα πλαίσιο διαμόρφωσης συνεργασίας προς όφελος των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

 

« Eπιστροφή στα αποτελέσματα
Μοιραστείτε το