Επιλογές

Ενεργειακή Αναβάθμιση των Συγκροτημάτων 51ου Δημοτικού Σχολείου και 34ου Νηπιαγωγείου της 1ης ΔΚ, 93ου – 95ου Δημοτικών Σχολείων και 45ου – 73ου Νηπιαγωγείων της 2ης ΔΚ και 76ου – 138ου Δημοτικών Σχολείων της 3ης ΔΚ του Δήμου Αθηναίων

Η πράξη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που στεγάζεται το 51ο Δημοτικό Σχολείο και το 34ο Νηπιαγωγείο επί της οδού Ακομινάτου 40 στην 1η Δημοτική Κοινότητα, των κτιρίων που στεγάζονται τα 93ο – 95ο Δημοτικά Σχολεία και τα 45ο -73ο Νηπιαγωγεία επί της οδού Πυθέου 9 και Αγκύλης στη 2η Δημοτική Κοινότητα και του κτιρίου που στεγάζονται τα 76ο -138ο Δημοτικά Σχολεία επί της οδού Κυκλώπων 6 και Θεσσαλονίκης στην 3η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων. Συνολικά η Πράξη περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, προσθήκη περιμετρικού κελύφους για τη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων, θερμομόνωση δωμάτων, τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με διπλούς υαλοπίνακες, εφαρμογή ψυχρών υλικών στις όψεις των κτηρίων, τοποθέτηση νέου συστήματος φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακή αναβάθμιση υφισταμένης κεντρικής εγκατάστασης μέσω της τοποθέτησης νέου λέβητα και καυστήρα καθώς και τη θερμομόνωση των δικτύων των σωληνώσεων εντός του λεβητοστασίου.

« Eπιστροφή στα αποτελέσματα
Μοιραστείτε το