Άρθρα

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

[email protected]

Ο_στόχος

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να αναγνωρίζει και να υπολογίζει τα ποσά και τις διαδρομές που κάνουν δημόσιοι φορείς για την εξυπηρέτηση των ασθενών (από τα νοσοκομεία) μέσω του ΕΟΠΠΥ, στα νησιά του Αιγαίου μέσω μιας οπτικοποίησης η οποία θα παρέχει αποτελέσματα πάνω στον χάρτη, καθώς και επιπλέον στοιχεία (RSS) και γραφήματα για περισσότερα αποτελέσματα Το ίδιο σύστημα, έχουμε σκοπό, σε δεύτερη φάση να το εξελίξουμε σε ένα πιο γενικό, news-oriented σύστημα καταγραφής και αποτελεσμάτων το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να αντλήσει συνδυαστικά αποτελέσματα με τα trends της εποχής και με τα καθημερινά προβλήματα.

Το_CartoDB

Το εργαλείο CartoDB είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία μπορούν να σχεδιαστούν γεωχωρικές και χαρτογραφικές απεικονίσεις, που η εφαρμογή μας έχει στηριχθεί σε αυτή. Προτείνεται ιδιαίτερα για τη δημιουργία στατικών και κινούμενων θεματικών χαρτών προς δημοσίευση στο διαδίκτυο, και μάλιστα χρησιμοποιείται ήδη από εταιρείες, όπως είναι η Nokia, Twitter και από το Λευκό Οίκο (Meyer 2014).

Η ευελιξία αυτού του εργαλείου προκύπτει από το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει υπόβαθρα από πολλές πηγές, είτε αυτά είναι διαδικτυακά, όπως το Bing Maps, Here Maps, από πηγές του χρήστη, δηλαδή από ΧΥΖ, WMS, NASA ή MapBox Maps, αρχεία εικόνας, όπως είναι τα «*.png», «*.svg», «*.jpeg», «*.jpg», είτε αυτά βρίσκονται στον υπολογιστή του χρήστη είτε στο Dropbox, ή ακόμα και να μην έχει κανένα υπόβαθρο.

Τα αρχεία, τα οποία μπορούν να εισαχθούν στο εργαλείο είναι επίσης πολλά, με τα γνωστότερα να είναι τα αρχεία τύπου «*.csv», «*.xls», «*.zip», «*.kml» και «*.gpx». Στο εργαλείο μπορούν να εισαχθούν και αρχεία τύπου «*.shp», αλλά σε συμπιεσμένη μορφή «*.zip», γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο για τη δημιουργία θεματικών χαρτών. Τα δεδομένα μπορούν να βρίσκονται είτε στον υπολογιστή του χρήστη, στο Google Drive ή στο Dropbox. Ένα χαρακτηριστικό που εντοπίζεται μόνο στο συγκεκριμένο εργαλείο, είναι η δυνατότητα να αντληθούν στοιχεία και δεδομένα από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter και να δημιουργηθούν θεματικοί χάρτες μέσω αυτού.

Οι θεματικοί χάρτες, που μπορούν να δημιουργηθούν μέσω αυτού του εργαλείου είναι είτε απλοί, χωρίς συμβολισμό, χωροπληθείς θεματικοί χάρτες, χάρτες με κατηγοριοποίηση και χάρτες με αναλογικά σύμβολα.

Περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά μπορούν να απεικονιστούν στο χάρτη ταυτόχρονα, τα οποία μπορούν να προέρχονται από διαφορετικούς πίνακες δεδομένων.

Σημαντικό για την μεγαλύτερη ευελιξία του εργαλείου, είναι οι στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού. Αυτό επισημαίνεται, γιατί το εργαλείο δίνει πολλές δυνατότητες στο χρήστη, αλλά οι προκαθορισμένοι χάρτες είναι ιδιαίτερα αδύναμοι. Δίδεται η δυνατότητα στο χρήστη να επέμβει στον κώδικα με δύο τρόπους, είτε μέσω της γλώσσας διαχείρισης βάσεων δεδομένων SQL, για να απεικονιστούν στο χάρτη μόνο ορισμένα από τα δεδομένα επιθυμίας του χρήστη, είτε της γλώσσας CSS, για να κάνει ο χρήστης τη σωστή κλασικοποίηση, την επιλογή χρωμάτων κ.τ.λ..

Ο διαμοιρασμός του χάρτη γίνεται μόνο μέσω ιστοσελίδων και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα μέσω του εργαλείου για εκτυπώσιμους χάρτες. Δίδεται μόνο το URL ή ο κώδικας του χάρτη για την ενσωμάτωσή του σε ένα ιστολόγιο. Το τελικό αποτέλεσμα ενός διαδικτυακού χάρτη, που δημιουργείται μέσω του εργαλείου εμφανίζεται στην επόμενη εικόνα, όπου απεικονίζονται τα αλιευτικά σκάφη ανά ευρωπαϊκή χώρα εν έτει 2012.

Το_Αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα είναι απλά μοναδικό. Ευχαριστούμε την εταιρεία CrowdPolicy η οποία μας έδωσε πρόσβαση στο εργαλείο.

 

Screen Shot 2015-04-01 at 18.54.48

Πορτοκαλί Κουκίδες: Τα νοσοκομεία της Ελλάδας | Μπλε Κουκίδες: Οι αποστολές των δημόσιων φορέων (Ε.Α), οι οποίες εμφανίζονται για να είναι διακριτή η κίνηση των ασθενών.

Datasets Νοσοκομείων Ελλάδος

Datasets Νοσοκομείων Ελλάδος

Datasets Ενέργειες Ελληνικής Αεροπορίας που κάνει για τον ΕΟΠΠΥ

Datasets Ενέργειες Ελληνικής Αεροπορίας που κάνει για τον ΕΟΠΠΥ

Η_Ομάδα

 • Ηλιάδη Ιωάννα (Δημοσιογράφος)
 • Κατσαμπέρη Μαρία (Developer)
 • Πιστόλας Ιωάννης (Developer)
 • Χανιωτάκης Γιώργος (Developer)

* mentoring : Γιώργος Καραμανώλης,  Co-Founder & CTO of Crowdpolicy

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

consulting-athens.gr : Μηχανισμοί Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

campaign-01

Για το consulting-athens.gr της Τζουλιάνα Κοντίνη, Επιστημονικού στελέχους ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ[email protected]ee.gr

Στο πλαίσιο μιας γενικής προσπάθειας υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο της Αθήνας το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ) έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό υποστήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων.

Ο μηχανισμός προσφέρει υποστήριξη μέσα από σειρά δράσεων, χωρίς κόστος για τις επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους συμβουλευτικής, αξιοποιώντας εργαλεία καλών πρακτικών, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας της επιχείρησης και της υποστήριξης της για την ανάκαμψη από τις συνέπειες της κρίσης, ενώ αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ώστε να επιτύχει να αναπτύξει μια βιώσιμη και ανταγωνιστική εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.

Οι κύριες δράσεις υποστήριξης προς τις αθηναϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εξατομικευμένες, επιδιώκουν να δώσουν ρεαλιστικές και εφαρμοσμένες λύσεις με βάση την πραγματικότητα της κάθε επιχείρησης και  αναλύονται ως εξής:

Δράση συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα επιχειρηματικότητας

 Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ζητήματα καθημερινής λειτουργίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ουσιαστικά μέσα από μια δίμηνη χωρίς κόστος υποστήριξη που πραγματοποιείται από έμπειρους συμβούλους στο χώρο της επιχείρησης δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να εντοπίσει τα αδύνατα σημεία της, να καταγράψει τις ανάγκες της και να αναγνωρίσει τις δυνατότητες και προοπτικές υγειούς ανάπτυξης της.

Οι κατηγορίες της υποστήριξης είναι οι ακόλουθες:

 •   Προώθηση πωλήσεων
 •   Οργάνωση & Βιωσιμότητα
 •   Ρευστότητα & Χρηματοδότηση
 •   Εξωστρέφεια & Εξαγωγές
 •   Άλλα εξειδικευμένα πεδία, όπως φορολογικά ζητήματα, ασφαλιστικά και φορολογικά ζητήματα, μεταβίβαση και διαδοχή επιχείρησης, θέματα ποιότητας και ασφάλειες τροφίμων κ.α.

Αίτηση για την υποστήριξη σε θέματα επιχειρηματικότητας μπορούν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή παράρτημα στο Δήμο Αθηναίων, πατώντας στον παρακάτω ενεργό σύνδεσμο: αίτηση επιχειρηματικότητας

Δράση συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα καινοτομίας

Η υποστήριξη αυτή έχει στόχο να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη διερεύνηση των καινοτομικών δυνατοτήτων τους. Επιδιώκεται μέσα από καθοδήγηση έμπειρων συμβούλων καινοτομίας να υποστηριχθούν οι αθηναϊκές επιχειρήσεις ώστε να επιτύχουν την αποτελεσματική ανάπτυξη, εισαγωγή και αξιοποίηση κάποιας καινοτομίας. Η συμβουλευτική έχει διάρκεια τρεις μήνες και με την ολοκλήρωση της, η επιχείρηση λαμβάνει ένα αναλυτικό σχέδιο καινοτομίας που θα τη βοηθήσει να αναπτύξει τη στρατηγική της.

Ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης της καινοτομίας και την πραγματικότητα κάθε επιχείρησης, η υποστήριξη οδηγεί:

 •   Στην ανάπτυξη ενός αναλυτικού οδηγού καινοτομίας και καλών πρακτικών
 •   Στην αποτύπωση της δυναμικής της καινοτομίας της επιχείρησης
 •   Στην ανάδειξη των επικρατέστερων καινοτόμων ιδεών προς ανάπτυξη
 •   Στην αξιολόγηση των διαστάσεων που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εισαγωγή της συγκεκριμένης καινοτομίας
 •   Στη διερεύνηση και αποτύπωση των απαιτούμενων τρόπων και βημάτων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της εξεταζόμενης   καινοτομίας
 •   Στην αποτύπωση των πιθανών πηγών χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την υλοποίηση της συγκεκριμένης καινοτομίας

Υποστήριξη μπορούν να λάβουν επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή παράρτημα στο Δήμο Αθηναίων και είτε σκοπεύουν να αναπτύξουν ή να εισάγουν κάποια καινοτομία, είτε βρίσκονται σε διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης κάποιας καινοτομίας, είτε έχουν αναπτύξει και εισάγει κάποια καινοτομία και θέλουν να εξετάσουν πως μπορούν να την αναπτύξουν περαιτέρω για να την αξιοποιήσουν εμπορικά.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο αίτηση καινοτομίας .

Δράση ολοκληρωμένης υποστήριξης συμπράξεων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων

Οι συμπράξεις επιχειρήσεων αποτελούν ένα σύνολο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή και φορέων, οι οποίες μέσω άτυπων και τυπικών σχέσεων συνεργάζονται επιδιώκοντας ένα κοινό στρατηγικό σκοπό. Στόχος της δράσης ολοκληρωμένης υποστήριξης είναι να αναδειχθούν και να υποστηριχθούν τέσσερεις συμπράξεις πρωτοβουλίες.

Η πρακτική των συνεργασιών με τη μορφή δικτύων, συμπράξεων και συνεργατικών σχηματισμών έχει μακρά ιστορία αλλά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερη άνθηση και κοινή επιχειρηματική πρακτική, πιο συχνά σε χώρες με ανεπτυγμένη κουλτούρα συνεργασίας. Στην Ελλάδα, ιστορικά μια από τις χαρακτηριστικότερες μορφές συνεργατικών σχηματισμών υπήρξαν οι  αγροτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούσαν με στόχο την από κοινού παραγωγή προϊόντων και προώθηση τους σε αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. Σήμερα, αν και η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις 20 τελευταίες χώρες ανάμεσα σε 148  σε σχέση με την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών και συμπράξεων επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2014), ολοένα και περισσότερες πρωτοβουλίες συμπράξεων, δικτυώσεων, και συνεργατικών σχηματισμών αναπτύσσονται με αίτημα την ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την αύξηση της δυναμικής και της εξωστρέφειας της πρωτοβουλίας συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα επωφεληθούν τέσσερεις (4) συμπράξεις επιχειρήσεων , δύο (2) από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και δύο (2) από το ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ. Η υποστήριξη καλύπτει ένα μεγάλο εύρος πεδίων ενίσχυσης όπως αυτά περιγράφονται επιγραμματικά στους τέσσερεις παρακάτω άξονες:

Άξονας 1: Οριζόντια και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη

Άξονας 2: Εκπαίδευση

Άξονας 3: Δικτύωση

Άξονας 4: Προβολή και προώθηση

Η επιλογή των δύο (2) συμπράξεων, που θα υποστηριχθούν αυτή την περίοδο από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα γίνει με βάση τα ακόλουθα δύο κριτήρια:

Κριτήριο 1: Βαθμός ωριμότητας και βιωσιμότητας (σύνθεση και συμπληρωματικότητα των επιχειρήσεων, τυχόν υφιστάμενες ενέργειες συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα λοιπά συμπληρωματικά μέλη, εφικτότητα της προτεινόμενης παρέμβασης κοκ).

Κριτήριο 2: Προστιθέμενη αξία πρότασης (ενσωμάτωση καινοτομίας, εξαγωγικός προσανατολισμός εγχειρήματος, συμβολή στην απασχόληση, δημιουργία αλυσίδας αξίας κοκ).

Οι συμπράξεις που θα επιλεγούν να υποστηριχθούν θα λάβουν ολοκληρωμένη υποστήριξη στους παραπάνω άξονες, χωρίς κόστος και για χρονική διάρκεια επτά (7) μηνών.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν επιχειρηματικά σχήματα αποτελούμενα από τουλάχιστον πέντε (5) επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή παράρτημα το Δήμο της Αθήνας και οποία μοιράζονται ένα όραμα συνεργασίας μέχρι 31/03/2015.  Η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email: [email protected]

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν σε μια από τις τρεις προσφερόμενες δράσεις υποστήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου www.consulting-athens.gr ή να έρθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους κ.κ. Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, Τζουλιάνα Κοντίνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 210-8846852 εσωτ. 401-402 .

Το έργο αποτελεί μέρος του αναπτυξιακού προγράμματος «Έργο: Αθήνα» του Δήμου Αθηναίων είναι μέλος στο Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική» 2007-2013 του ΕΣΠΑ.

H Crowdpolicy αποτελεί τον σύμβουλο της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  για τον σχεδιασμό και την οργάνωση υλοποίησης του consulting-athens.

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Χτίζοντας φορολογική κουλτούρα | 22.03.2015

του Μιχάλη Ψαλλίδα, Managing Director της Crowdpolicy.

Προτεραιότητα της κάθε πολιτικής ηγεσίας διαχρονικά είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ομοίως, ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών σε πρόσφατη συνέντευξή του ανέφερε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2009 το μέγεθος της ελληνικής μαύρης οικονομίας ήταν περίπου 65 δις ευρώ με διαφυγόντες φόρους περίπου 20 δις ευρώ.

Φαίνεται επικερδής η συναλλαγή χωρίς απόδειξη καθώς ο πελάτης πληρώνει λιγότερα. Όμως δεν πληρώνεται ο αναλογούν ΦΠΑ και ο πωλητής δεν φορολογείται. Για υπηρεσία αξίας 50 ευρώ, αναλογεί ΦΠΑ 23% ή 11,5 ευρώ και φόρος εισοδήματος (με συντελεστή 26%) 13 ευρώ. Επομένως εάν η συναλλαγή δεν αποτυπωθεί με απόδειξη, δημιουργείται απώλεια φόρων 24,5 ευρώ. Η συμφωνία δεν είναι επικερδής ούτε καν για τον καταναλωτή, διότι στα 50 ευρώ πληρώνει έναν φόρο που αυτός ποτέ δεν αποδίδεται και μένει στην τσέπη του πωλητή.

Από το αποτέλεσμα φαίνεται οτι οι προσπάθειες για περιορισμό του φαινομένου απέτυχαν, με βασικό λόγο την εγκαθίδρυση του φαινομένου στην ελληνική κουλτούρα.

Μέχρι σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) προσπαθεί να καταπολεμήσει το φαινόμενο κατασταλτικά βάζοντας πρόστιμα. Δεν γίνεται συστηματική δουλειά στην πρόληψη και αλλαγή κουλτούρας. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον μέσο καταναλωτή να μην αποτελεί κρίκο της φαύλης αυτής αλυσίδας;

Είναι βασικό ως καταναλωτές, πολίτες, επιχειρηματίες ή επαγγελματίες να διαμορφώσουμε φορολογική κουλτούρα και να υπάρξουν επαρκή κίνητρα.

Θα περιγράψουμε έναν εύχρηστο, εύκολο στην υλοποίηση και ανέξοδο τεχνικό τρόπο που θα βοηθήσει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής στις καταναλωτικές συναλλαγές, αξιοποιώντας την τεχνολογία. Η προτεινόμενη διαδικασία βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών και υλοποιείται μέσω του έξυπνου κινητού τηλεφώνου μας.

Στο έξυπνο κινητό τηλέφωνο θα λειτουργεί εφαρμογή που υλοποιεί τα εξής:

 • Φωτογραφίζετε κάθε απόδειξη με το κινητό σας και αυτόματα καταχωρείται στην φορολογική σας μερίδα, αναγνωρίζοντάς τη μέσω QR-code που υπάρχει σε κάθε μία. Κάθε χρονική στιγμή το taxisnet μπορεί να υπολογίζει την έκπτωση φόρου, δημιουργώντας σας επιπλέον κίνητρο για συλλογή όλο και περισσότερων αποδείξεων (μετρητής) ενώ στο τέλος του χρόνου έχετε αυτόματα μαζεμένες όλες σας τις αποδείξεις.

walmart-qr-receipt (1)

Απόδειξη της Walmart με QR code

 • Ανάλογα με τον αριθμό και το ποσό των αποδείξεων ο καταναλωτής μπορεί να επιβραβεύεται. Το ΥΠΟΙΚ μπορεί να αποφασίσει υλικά κίνητρα, όπως είναι η μείωση φόρου, λοταρία όπως πρόσφατα αναφέρθηκε κοκ και μη υλικά κίνητρα όπως είναι επιβράβευση με τίτλους, π.χ. ο φορολογούμενος του μήνα κοκ,  όπως γίνεται με την εφαρμογή foursquare.

Η διαδικασία μπορεί να προωθηθεί ως μια ενιαία καμπάνια ως συμμαχία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, θα μπορούν να κάνουν πρόσθετες εκπτώσεις ως κίνητρα για συλλογή αποδείξεων.

Η ύπαρξη της εφαρμογής θα δίνει την προφανή δικαιολογία στους καταναλωτές να ζητάνε απόδειξη. Θα τους απενοχοποιεί. Θα γίνει καθημερινός τρόπος συναλλαγής. Θέλω την απόδειξη να τη “σκανάρω”.

Η εφαρμογή μπορεί να παρέχει με τη μορφή ανοιχτών ανώνυμων δεδομένων στοιχεία, ώστε δευτερογενώς να υπάρξουν και άλλες χρήσιμες εφαρμογές και συστήματα επεξεργασίας. Παράδειγμα εφαρμογής είναι η προβολή του όγκου των αποδείξεων από τους επαγγελματίες μιας περιοχής και η αξιολόγησή τους. Κάτι τέτοιο θα δίνει το κίνητρο στους επαγγελματίες για να κόβουν αποδείξεις προκειμένου να αξιολογούνται θετικά από τους καταναλωτές όπως κατ’ αναλογία γίνεται με την εφαρμογή taxibeat. Για πρώτη φορά οι επαγγελματίες θα “βαθμολογούνται” ως προς την φορολογική τους συμπεριφορά.

Επιπλέον, μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργικότητα για την ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης με χρήση παιχνιδιών (gamification) ενώ θα υπάρχει και λειτουργικότητα καταγγελίας, σε περίπτωση άρνησης έκδοσης απόδειξης από κάποια επιχείρηση ή επαγγελματία.

Η πρόταση δεν θα δημιουργήσει δαπάνη στο κράτος καθώς προτείνεται ο σχεδιασμός και κατασκευή της από τους ίδιους τους πολίτες, δωρεάν, με τη μεθοδολογία hackathon. Το ΥΠΟΙΚ μπορεί να καλέσει όσους ενδιαφέρονται και να οργανώσει ένα διήμερο hackathon, για την υλοποίηση της εφαρμογής και να βραβεύσει τις καλύτερες υλοποιήσεις. Μέσα από την διαδικασία βελτίωσης της εφαρμογής από την open-source κοινότητα, μπορεί να υπάρχει συνεχής βελτίωση των χαρακτηριστικών.

Απαραίτητη θα είναι η πρόβλεψη διαλειτουργικότητας και η παροχή ανοιχτών δεδομένων (open data), ώστε τα στοιχεία που καταγράφονται, ανωνυμοποιημένα, να είναι αξιοποιήσιμα δευτερογενώς από οποιονδήποτε θέλει να χτίσει πάνω τους. Αυτό θεωρούμε οτι θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ψηφιακού οικοσυστήματος φορολογικής κουλτούρας τόσο για καταναλωτές, για επιχειρήσεις και για το κράτος.

Αξίζει να σημειωθεί οτι η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις σε προγράμματα επιβράβευσης πελατών.

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

10 Disruptive Business Models

#readbymichael

 

10 Disruptive Business Models from Ouke Arts

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Το Μέσο είναι το Μήνυμα, του Θεόδωρου Καρούνου | 01.03.2015

Τι έχει σημασία σε μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια, το περιεχόμενό της ή ο τρόπος με τον οποίο αυτή επιχειρείται;

Αν ο σκοπός της κυβέρνησης είναι να επιτύχει τη μεταρρύθμιση του ελληνικού πολιτικού και οικονομικού συστήματος για να βγούμε από την κρίση και -τελικά- να βελτιώσουμε τις ζωές μας, τα μέσα με τα οποία πραγματοποιείται αυτή η μεταρρύθμιση είναι σχεδόν τόσο σημαντικά όσο και η ίδια η μεταρρύθμιση.

Οι μεταρρυθμιστικές εξαγγελίες για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, για αναδιανομή βαρών και πλούτου και για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος δεν είναι καινούργιες. Για τον λόγο αυτό, δεν γίνονται απαραίτητα πιστευτές.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που τις ακούμε δεν δικαιούμαστε να ελπίζουμε. Και, πράγματι, μέσα στη «λίστα Βαρουφάκη», τον κατάλογο, δηλαδή, με τις προτεινόμενες από την κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις, μπορούμε να διακρίνουμε, σαν μέσα σε άλλο κουτί της Πανδώρας, την ελπίδα.

Η ελπίδα αυτή διαφαίνεται σε τρία σημεία, που ταυτόχρονα αποτελούν κομβικά –κατά τη γνώμη μας– μέσα για κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια:

Το πρώτο είναι η ενίσχυση της Διαύγειας. Η Διαύγεια, η υποχρέωση, δηλαδή, των φορέων του δημόσιου τομέα να αναρτούν στο διαδίκτυο τις αποφάσεις τους για να έχουν αυτές ισχύ, αποτελεί μαζί με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) τη μεγαλύτερη, ίσως, μεταρρυθμιστική διοικητική καινοτομία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Πρόκειται για δράσεις που έγιναν χωρίς εξωτερική πίεση, κοινοτική οδηγία ή μνημόνιο, με εξαιρετικά χαμηλό κόστος υλοποίησης και ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η Διαύγεια βασίζεται στην απλούστατη αλλά πανίσχυρη λογική της διαφάνειας ως ρυθμιστικού μέτρου: αντί να αντιμετωπίζεις τον κάθε δημόσιο υπάλληλο και λειτουργό ως δυνάμει εγκληματία και να ξοδεύεις χρήματα σε κατασταλτικά μέτρα, κάνεις τη δράση του διαφανή και άρα ελέγξιμη από όλους. Καθώς, μάλιστα, έχουν δημιουργηθεί από την ίδια την ερευνητική κοινότητα εργαλεία, όπως το http://publicspending.net/, που μας επιτρέπουν να δούμε την κατανομή των δαπανών ανά εταιρεία και εργολάβο, το κόστος του δημόσιου ελέγχου μειώνεται δραματικά.

Θα καταφέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να πάει τη Διαύγεια ένα βήμα παραπέρα; Θα την εφαρμόσει ουσιαστικά και στις δημόσιες προμήθειες; Θα χρησιμοποιήσει ο Γιάνης Βαρουφάκης τις δυνατότητες διασταύρωσης στοιχείων που έχει στα χέρια του;

Ο συντηρητικός David Cameron έχει δεσμευτεί ότι θα ανοίξει τα δεδομένα των εταιρειών που συναλλάσσονται με το Δημόσιο. Ο προοδευτικός Αλέξης Τσίπρας θα τολμήσει το ίδιο;

Το δεύτερο είναι o ανοιχτός και διαφανής τρόπος επιλογής των στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Ως αντιπολίτευση, η παρούσα κυβέρνηση το έχει πει πολλές φορές: Το πρόβλημα δεν είναι η αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης, αλλά ο τρόπος της αξιολόγησης. Κι εδώ η λύση είναι γνωστή: Ανοίξτε τη διαδικασία. Και δεν μιλάμε για το φενάκισμα της ανοικτότητας που είδαμε στο opengov. Mιλάμε για πραγματικό άνοιγμα διαδικασίας: Ανοικτά και διαφανή κριτήρια επιλογής. Ανοικτά βιογραφικά. Ανοικτά αποτελέσματα. Ας επιλέξει η κυβέρνηση σε ποιο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης θέλει να εφαρμόσει την ανοικτή και όχι την πολιτική επιλογή των προσώπων. Ας είναι, π.χ., μέχρι και οι γενικοί γραμματείς πολιτικά πρόσωπα. Αλλά δεν θα έπρεπε, αν όχι οι πρόεδροι των δημόσιων οργανισμών, τουλάχιστον οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές του Δημοσίου να επιλέγονται με ανοιχτά και διαφανή κριτήρια και διαδικασία;

Οι εφορίες και τα τελωνεία θα ωφελούνταν ιδιαιτέρως από μια τέτοια προσέγγιση. Είναι έτοιμη η κυβέρνηση για ένα τέτοιο μεταρρυθμιστικό μέτρο;

Το τρίτο είναι η διαφανής και βασισμένη σε κανόνες αδειοδότηση των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.

Εδώ δεν έχουμε να πούμε πολλά. Τα έχει πει η κυβέρνηση για εμάς. Το θέμα είναι να είναι διατεθειμένη να τα κάνει κιόλας: Διαφανή τα κριτήρια, δημόσια τα δικαιολογητικά, ανοιχτή η διαδικασία και τα αποτελέσματα.

Και τα τρία μέσα συγκεντρώνουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά:

Είναι χαμηλού κόστους, άμεσης εφαρμογής και κοινής λογικής. Πάνω απ’ όλα, είναι μέσα που εμβαθύνουν τη δημοκρατία και κάνουν πιο ουσιαστική τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων. Είναι μέσα που καταρρίπτουν τον τοίχο που έχει υψώσει η διαφθορά ανάμεσα στη διοίκηση και τον πολίτη. Είναι μέσα που κάνουν την κοινωνία μας πιο ανοιχτή και, γι’ αυτό, τις ζωές μας καλύτερες. Μπορεί ο σκοπός να μην αγιάζει τα μέσα, αλλά είναι φορές που τα μέσα μπορεί να αγιάσουν τον σκοπό.

Από την Καθημερινή.

Ο κ. Θεόδωρος Καρούνος (@karounos) είναι ερευνητής στο εργαστήριο σχεδιασμού δικτύων, ΕΜΠ και επικεφαλής του Advisory Board της Crowdpolicy.

1 2 3