Αλλαγή επωνύμου

 

Τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 78810/18.12.1984 (ΦΕΚ Τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 78810/18.12.1984 (ΦΕΚ 14/14.1.85 τ.β') απόφαση του Υφυπουργού των Εσωτερικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Ν.Δ. 2573/1953, "περί αλλαγής επωνύμου και προσλήψεως επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου".

Τελ. ενημέρωση 06/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)