Πρόσληψη επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου

 

Για τις ειδικότερες στην ανωτέρω αριθ. 78810/18.12.1984 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, οριζόμενες περιπτώσεις:

 

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή αν είναι ανήλικος κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία

β. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως του, κατά περίπτωση, προσώπου.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο αρρένων και δημοτολόγια του προσώπου αυτού.

 

 

 

 

Τελ. ενημέρωση 06/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)