Διαγραφή αποβιούντων (άρθρο 8)

 

α. Πιστοποιητικό θανάτου που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας γι' αυτούς που έχουν αποβιώσει και είναι εγγεγραμμένοι τα μητρώα αρρένων αυτών.

αα. Το πιστοποιητικό αυτό υποβάλλεται στον αρμόδιο νομάρχη στο τέλος κάθε μήνα.

ββ. Για τις λοιπές περιπτώσεις, για τις οποίες διαλαμβάνουν οι υποπαράγραφοι β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2119/93, υποβάλλονται στην οικεία νομαρχία τα οριζόμενα στο νόμο αυτό δικαιολογητικά.

Τελ. ενημέρωση 06/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)