Διόρθωση επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου

 

α. Πιστοποιητικό που εκδίδεται απά το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, από το οποίο να προκύπτουν τα εσφαλμένα και ορθά στοιχεία του, κατά περίπτωση, προσώπου.

Τελ. ενημέρωση 06/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)