Διόρθωση κυρίου ονόματος

 

α. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί εγγραφής στα μητρώα αρρένων αυτού που έχει εσφαλμένο κύριο όνομα.

β. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, στην οποία να έχει καταχωριστεί το κύριο όνομα που δόθηκε.αα. Τα εις το κεφάλαιο (Γ') της παραγράφου 8, υποπαράγραφος β', περιπτώσεις αα και ββ', ισχύουν ανάλογα και εδώ. και ορθά στοιχεία του, κατά περίπτωση, προσώπου.

 

Τελ. ενημέρωση 06/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)